Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 435 – Završni ispit 2019

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

435. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje tumačenje i čitanje sa dijagrama u okviru problemskih zadataka. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti obrada podataka iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako odredite dinamiku kretanja nekog tela kada je kretanje dato dijagramom.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.