Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 441 – Završni ispit 2020 🔓

441. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje crtanje grafika zavisnosti na osnovu zadatih vrednosti. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti obrada podataka iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da samostalno nacrtate grafik zavisnosti dve veličine na osnovu podataka datih u tekstualnom zadatku.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.