Matematika za 5. razred

Sve što vam treba iz matematike za 5. razred predstavljeno je u više od 300 video lekcija u okviru sedam oblasti koje se obrađuju u 5. razredu. Svaki video prikazuje način pristupa problemu i način rešavanja jednog tipskog zadatka. Zadaci su organizovani tako da se kreće od najosnovnijih primera ka srednjim i težim zadacima kroz koje se učenici upoznaju sa najbitnijim konceptima lekcije koja se obrađuje. Ukoliko imate problema sa domaćim iz matematike, spremate se za test ili pismeni, došli ste na pravo mesto gde matematika nije bauk.

Deo lekcija je besplatan, dok je za pristup svim lekcijama neophodna kupovina pretplate. Uputstvo za kupovinu možete videti ovde.

2 lekcije
prirodni brojevi

Prirodni brojevi

Brojevna poluprava, prethodnik i sledbenik – Sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje prirodnih brojeva – Komutativnost, asocijatvnost i distributivnost – Brojevni izrazi, jednačine i nejednačine sa prirodnim brojevima

Pogledaj sve lekcije...

4 lekcije
skupovi

Skupovi

Skup i elementi skupa – Zapisivanje skupova – Venov dijagram – Podskup skupa – Jednakost skupova – Broj elemenata skupa – Presek skupova – Unija skupova – Razlika skupova – Skupovne operacije – Venov dijagram i zaključivanje – Pridruživanje

Pogledaj sve lekcije...

7 Lekcija
osnovni pojmovi geometrije

Osnovni pojmovi geometrije

Tačka, prava, ravan – Odnos dve prave u ravni – Izlomljena linija i oblast – Mnogougao – Dužina duži – Kružnica i krug – Prenošenje duži – Centralna simetrija – Translacija – Vektor – Paralelogram

Pogledaj sve lekcije...

10 Lekcija

Deljivost brojeva

Deljivost, delioci i sadržaoci broja – Svojstva deljivosti – Deljivost dekadnim jedinicama – Deljivost sa 2, 4, 5 i 25 – Deljivost sa 3 i 9 – Deljivost sa 6, 12 i 15 – Prosti i složeni brojevi – Rastavljanje na činioce – Najveći zajednički delilac NZD – Najmanji zajednički sadržalac NZS

Pogledaj sve lekcije...

10 Lekcija

Ugao

Pojam ugla – Kružni luk i tetiva – Upoređivanje uglova – Nadovezivanje uglova – Merenje uglova – Vrste uglova – Sabiranje i oduzimanje uglova – Uporedni i unakrsni uglovi – Uglovi na transverzali – Uglovi sa paralelnim kracima

Pogledaj sve lekcije...

7 Lekcija
razlomci

Razlomci – I deo

Pojam razlomka – Brojevna poluprava – Proširivanje i skraćivanje razlomaka – Mešoviti brojevi – Upoređivanje razlomaka – Decimalni zapis razlomka – Pretvaranje razlomka u decimalni broj – Pretvaranje decimalnog zapisa u razlomak – upoređivanje decimalnih brojeva – Zaokrugljivanje decimalnih brojeva

Pogledaj sve lekcije...

6 Lekcija

Razlomci – sabiranje i oduzimanje

Sabiranje razlomaka – Oduzimanje razlomaka – Sabiranje i oduzimanje razlomaka u decimalnom zapisu – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka

Pogledaj sve lekcije...

10 Lekcija

Razlomci – množenje, deljenje i primena

Množenje razlomaka – Deljenje razlomaka – Množenje i deljenje razlomaka u decimalnom zapisu – Izrazi sa razlomcima – Jednačine i nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Aritmetička sredina – Razmera – Procenti

Pogledaj sve lekcije...

4 Lekcije

Osna simetrija

Osna simetrija – Osno simetrične figure – Simetrala duži – Simetrala ugla

Pogledaj sve lekcije...


Scroll Up
Secured By miniOrange