Matematika za 5. razred

Na jednom mestu sva pomoć koja ti je potrebna da uradiš domaći iz matematike, da se uspešno pripremiš za test, pismeni ili za odgovaranje iz matematike u petom razredu.


Prirodni brojevi
Brojevna poluprava, prethodnik i sledbenik – Sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje prirodnih brojeva – Komutativnost, asocijatvnost i distributivnost – Brojevni izrazi, jednačine i nejednačine sa prirodnim brojevima
Skupovi
Skup i elementi skupa – Zapisivanje skupova – Venov dijagram – Podskup skupa – Jednakost skupova – Broj elemenata skupa – Presek skupova – Unija skupova – Razlika skupova – Skupovne operacije – Venov dijagram i zaključivanje – Pridruživanje
Osnovni pojmovi geometrije
Tačka, prava, ravan – Odnos dve prave u ravni – Izlomljena linija i oblast – Mnogougao – Dužina duži – Kružnica i krug – Prenošenje duži – Centralna simetrija – Translacija – Vektor – Paralelogram
Deljivost brojeva
Deljivost, delioci i sadržaoci broja – Svojstva deljivosti – Deljivost dekadnim jedinicama – Deljivost sa 2, 4, 5 i 25 – Deljivost sa 3 i 9 – Deljivost sa 6, 12 i 15 – Prosti i složeni brojevi – Rastavljanje na činioce – Najveći zajednički delilac NZD – Najmanji zajednički sadržalac NZS
Ugao
Pojam ugla – Kružni luk i tetiva – Upoređivanje uglova – Nadovezivanje uglova – Merenje uglova – Vrste uglova – Sabiranje i oduzimanje uglova – Uporedni i unakrsni uglovi – Uglovi na transverzali – Uglovi sa paralelnim kracima
Razlomci
Pojam razlomka – Brojevna poluprava – Proširivanje i skraćivanje razlomaka – Mešoviti brojevi – Upoređivanje razlomaka – Decimalni zapis razlomka – Pretvaranje razlomka u decimalni broj – Pretvaranje decimalnog zapisa u razlomak – upoređivanje decimalnih brojeva – Zaokrugljivanje decimalnih brojeva
Razlomci – sabiranje i oduzimanje
Sabiranje razlomaka – Oduzimanje razlomaka – Sabiranje i oduzimanje razlomaka u decimalnom zapisu – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka
Razlomci – množenje, deljenje i primena
Množenje razlomaka – Deljenje razlomaka – Množenje i deljenje razlomaka u decimalnom zapisu – Izrazi sa razlomcima – Jednačine i nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Aritmetička sredina – Razmera – Procenti
Osna simetrija
Osna simetrija – Osno simetrične figure – Simetrala duži – Simetrala ugla – Konstrukcija pravog ugla – Konstrukcija ugla od 60 stepeni

Potrebna ti je pomoć?

Lekcije na sajtu pomoći će ti da bez troškova privatne nastave dobiješ dobru ocenu. Pripremi se za test, pismeni ili za odgovaranje.
Uči pametno, ne naporno!
PRETPLATI SE
Saša Popović PR Akademija Uči Slobodno
Vojvode Putnika 50, Niš
Matični broj: 64295900     PIB: 109600141
predajemo on-line od 
2010.
Secured By miniOrange