Prizma

Prizma

Prizma je geometrijsko telo ograničeno sa dve paralelne podudarne osnove (osnova može biti bilo koji mnogougao) koje su povezane pravougaonicima (bočnim stranama).

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 32 zadatka
  • 32 videa
  • 3h 13m video materijala

Prizma na wikipediji

MATEMATIKA ZA 8. RAZRED

Secured By miniOrange