Celi brojevi

Otvori sve zadatke

Celi brojevi su svi "okrugli brojevi" odnosno svi brojevi bez decimala što uključuje sve pozitivne, sve negativne brojeve i nulu. Skup celih brojeva u matematici obeležava se sa Z.

U lekcijama ispod nalazi se kompleno gradivo iz oblasti Celi brojevi koja se obrađuje iz matematike u 6. razredu.

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 62 zadatka
  • 62 videa
  • 4h 52m video materijala

Ceo broj na wikipediji
MATEMATIKA ZA 6. RAZRED