Dobro došli na Akademiju Uči Slobodno

Molimo Vas pažljivo pročitajte Uslove Korišćenja pre upotrebe ovog web sajta (u daljem tekstu “Sajt”). Uslovi Korišćenja predstavljaju sporazum između Vas i Saša Popović PR Centra za Obrazovanje AKADEMIJA UČI SLOBODNO Niš, Matični broj: 64295900, PIB: 109600141 (u daljem tekstu UčiSlobodno) u čijem se vlasništvu nalazi Sajt. Ovim sporazumom su obuhvaćena sva pravila pod kojima možete koristiti Sajt. Nastavljanjem korišćenja Sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa navedenim uslovima.

Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljena registracija i kupovina Pretpate na Sajtu i za njihove potrebe može se registrovati i pretplatiti samo roditelj odnosno zakonski staratelj.

Korišćenje Sajta i objavljenih sadržaja

Slažete se da će osobe mlađe od 18 godina koristiti Sajt isključivo uz prisustvo i nadzor roditelja odnosno zakonskog staratelja.

Sajt sadrži materijale (videe, tekstove, slike, softvere, grafike…) koji su celi ili delom autorsko delo UčiSlobodno, a koji su zaštićeni autorskim pravima, žigom i drugim zakonima.

Sajt možete koristiti besplatno uz ograničenja u pristupu određenim sadržajima, funkcijama i privilegijama ili ga možete koristiti kao Aktivan Pretplatnik koji je kupio Pretplatu i time stekao pravo da do isteka Pretplate koristi sve dostupne sadržaje, funkcije i privilegije na Sajtu.

Slažete se da Sajt nećete koristiti u svrhe slanja i postavljanja poruka ili materijala koji su nezakoniti, uznemirujući, uvredljivi, nepristojni, vulgarni, preteći, seksualno orijentisani, rasno uvredljivi, pornografski ili krše bilo koji zakon i time štete poslovanju UčiSlobodno ili nanose neku drugu vrstu štete, odgovornosti ili troška.

Materijali objavljeni na Sajtu su isključivo edukativnog karaktera i UčiSlobodno zadržava pravo da bez najave menja objavljene materijale ne nudeći nikakve garancije vezano za tačnost istih.

Zabranjeno je reprodukovanje celog ili delova Sajta odnosno materijala sadržanih na sajtu osim u slučajevima kada je to pismenim putem odobreno od strane UčiSlobodno.

Promene u Uslovima Korišćenja

UčiSlobodno zadržava pravo da u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, menja Uslove Korišćenja i ispravlja moguće greške i propuste sve u cilju obostrane zaštite i poboljšanja usluga i poslovanja. Ove radnje će se obavljati bez prethodne najave a  korisnici će narednom upotrebom Sajta potvrditi da se slažu i prihvataju nastale promene.

Korisnici Sajta

korisnici sajta su:

  • neregistrovani korisnici
  • registrovani korisnici bez aktivne pretplate
  • korisnici sa aktivnom pretplatom

Neregistrovani korisnici su svi oni koji koriste Sajt potpuno besplatno bez ostavljanja ikakvih podataka, shodno tome neregistrovani korisnici imaju ograničen pristup sadržajima i funkcijama Sajta. Neregistrovani korisnici imaju pristup samo promotivnim video lekcijama na Sajtu. Ovi korisnici nemaju pristup svim video lekcijama niti imaju pristup testovima koji prate video lekcije i testove vezane za oblasti, ne mogu pratiti svoje napredovanje u učenju, niti mogu ostavljati komentare na lekcije čime su ograničeni u komunikaciji sa nastavnicima sa Sajta. Za neregistrovane korisnike Sajt servira reklamne banere koji mogu uticati na smanjenje pažnje i koncentracije u učenju.

Registrovani korisnici bez aktivne pretplate su svi oni koji su se registrovali i prijavili na Sajt, ali nisu za svoj nalog izvršili kupovinu Pretplate ili je ona istekla. Ovi korisnici imaju ista ograničenja pristupa sadržajima, funkcijama i privilegijama na Sajtu kao i neregistrovani korisnici s razlikom da mogu uređivati svoj nalog i tako ostavljati podatke, a registrovani korisnici kojima je istekla Pretplata mogu pratiti kako su napredovali u učenju i testiranjima sve do momenta kada je pretplata istekla.

Aktivni Pretplatnici su svi oni koji su se registrovali i prijavi na Sajt i za svoj nalog imaju kupljenu Pretplatu koja još uvek nije istekla. Aktivni Pretplatnici imaju pristup svim dostupnim sadržajima što uključuje sve video lekcije na sajtu. Posebno, za učenike 5. i 6. razreda postoje i testovi posle lekcija i oblasti. Otvaranje i dostupnost testova je usaglašena sa dinamikom nastavnih planova i programa koje propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Aktivni pretplatnici mogu gledanjem video lekcija i rešavanjem testova napredovati u učenju, a taj napredak kao i rezultate testova mogu pratiti na za to predviđenim stranicama na Sajtu. Aktivnom pretplatniku omogućeno je da poništava testove i iste rešava neograničeni broj puta. Aktivnom pretpltniku Sajt ne prikazuje nikakve reklamne i promotivne banere i omogućeno mu je da na svakoj lekciji ostavi komentar ili pitanje u vezi lekcije na koje će mu nastavnik sa Sajta blagovremeno odgovoriti.

Pretplata

Korisnik sajta može biti Aktivan Pretplatnik samo kada za svoj nalog ima kupljenu Pretplatu koja nije istekla. Pretplata može biti Mesečna, Šestomesečna i Godišnja. Trajanje Mesečne pretplate je jedan mesec (do istog datuma narednog meseca), Šestomesečne je šest meseci, a Godišnje pretplate jednu godinu (do istog datuma sledeće godine).

 

Načini plaćanja

Plaćanje Pretplate moguće je izvršiti na dva načina. Prvi način je putem opšte uplatnice odnosno direktnim transferom na račun UčiSlobodno. Drugi način je putem platnih kartica preko interneta i tada se poverljivi podaci o platnoj kartici prenose putem javne mreže u zaštićenoj formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, što predstavlja trenutno najsavremeniju kriptografsku tehnologiju.

Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama garantuje procesor platnih kartica Banka Intesa a.d. Beograd na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka UčiSlobodno niti Chip Card a.d. koji omogućava prihvatanje platnih kartica u ime i za račun UčiSlobodno nema pristup podacima sa Vaše platne kartice.

U slučaju povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno Pretplatu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, UčiSlobodno se obavezuje da povraćaj sredstava vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev UčiSlobodno obaviti povraćaj na račun korisnika kartice. U slučaju povraćaja sredstava za korisnike koji su Pretplatu prethodno platili transferom na račun UčiSlobodno način povraćaja biće dogovoren direktno između korisnika i UčiSlobodno.

Ukoliko plaćanje vršite karticom koja je izdata od strane inostrane banke, iznos za naplatu iskazan u RSD prilikom naplate biće konvertovan po kursu banke koja je izdala karticu.

Reklamacije

Pravo na reklamaciju ima isključivo Aktivan Pretplatnik koji je ovo pravo stekao kupovinom Pretplate. Iako se UčiSlobodno trudi da omogući visko kvalitetne materijale i usluge na Sajtu u cilju efikasnijeg i zanimljivijeg učenja, kao i da pruži što više materijala koji pokrivaju različite oblasti i predmete, može se desti  da dođe do neslaganja u željama Aktivnog Pretplatnika i realnog stanja na Sajtu u smislu kvaliteta edukativnih materijala i usluga, nepostojanja materijala potrebnih Pretplatniku, ili neslaganja usled nekih drugih razloga. Reklamacije se šalju prvenstveno na e-mail akademija@ucislobodno.com i zbog provere identiteta isključivo sa e-mail adrese koju ste uneli za nalog na Sajtu. U izvesnim slučajevima reklamacije je moguće izvršiti i putem telefona +381 63 136 84 65.

Pristup Sajtu

Vi ste zaduženi za davanje i odgovorni za tačnost svih traženih podataka, imena, prezimena, e-mail adrese i svih ostalih podataka potrebnih za pristup Sajtu. Slažete se da ćete poštovati svaki zakon koji se odnosi na Vaše aktivnosti na Sajtu, a u skladu sa propisanim Uslovima Korišćenja. Čitanjem i slaganjem sa Uslovima Korišćenja potvrđujete da ste punoletno lice (starosti 18 i više godina) i da svesno ulazite u ovaj obligacioni odnos prihvatanjem propisanih pravila, jasno razumevši njihovo pravno dejstvo.

Pristup Sajtu ostvaruje se korišćenjem kombinacije e-mail adrese i lozinke ili kombinacije korisničkog imena i lozinke. E-mail adresu ste lično uneli prilikom registracije, a korisničko ime i lozinku ste lično odabrali prilikom registracije, shodno tome samo ste Vi odgovorni za svaki ovlašćeni i neovlašćeni ulazak na Vaš nalog od bilo koje osobe. Slažete se da preuzimate svaku odgovornost za korišćenje Vaše lozinke kao i da ćete odmah po saznanju obavestiti UčiSlobodno o neovlašćenoj upotrebi iste.

Za nesmetan i pouzdan pristup i korišćenje Sajta, njegovih sadržaja i usluga neophodno je da pristup vršite isključivo pomoću internet pregledača Chrome, Mozilla i Safari koji su ažurirani na najnoviju verziju.

Sajtu možete pristupiti sa različitih uređaja (desktop, laptop, telefon, tablet, TV itd.), ali istovremeno možete biti prijavljeni samo na jednom uređaju. Prilikom prijavljivanja sa drugog uređaja Sajt vas odmah automatski odjavljuje sa uređaja na kome ste prethodno bili prijavljeni.

Zbog bezbednosti sajta i njegovog funkcionisanja svim korisnicima je broj neuspešnih prijavljivanja (pogrešno korisničko ime ili lozinka) ograničen na 10 pokušaja nakon čega im se ukida kompletan pristup sajtu na period od 60 minuta.

Molimo Vas pogledajte i pažljivo pročitajte Politiku Privatnosti koja se takođe odnosi na Vašu posetu Sajtu kako bi Vam u potpunosti bio jasan naš odnos prema podacima i pripadajuće odgovornosti.

DISKLAJMER

Izričito se slažete da upotrebu Sajta i interneta činite na sopstveni rizik. U meri dozvoljenoj važećim zakonima UčiSlobodno se odriče davanja garancija bilo koje vrste. Zbog ogromne količine sadržaja dostupnih na Sajtu uz sve dobre namere UčiSlobodno ne može garantovati verodostojnost i tačnost svih materijala objavljenih na Sajtu.

UčiSlobodno ne garantuje da neće dolaziti do prekida i grešaka u radu Sajta, kao ni da serveri koji su dostupni neće biti oslobođeni virusa ili drugih štetnih komponenti te stoga ne snosi nikakvu odgovornost za pojavu istih i moguće nastalu štetu.

UčiSlobodno neće biti odgovoran za štetu bilo koje vrste uključujući, bez ograničenja, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu kao i gubljenje podataka, prihoda, profita i moguću nastalu štetu po vlasništvo.

Sajt je namenjen kao dopuna za učenje i ni na koji načine ne predstavlja zamenu formalnom obrazovanju i shodno tome UčiSlobodno bezuslovo ne garantuje uspeh i napredovanje u formalnom obrazovanju.

UčiSlobodno neće ni pod kojim uslovima rešavati niti predlagati načine za rešavanje zadataka koje pošalju Pretplatnici i zadržava pravo da na ovakve zahteve ne odgovori ni pismeno ni usmeno.

Vaše isključivo pravo po navedenim uslovima je da prekinete korišćenje Sajta i da raskinete ovaj ugovor.

Ovaj Ugovor je na snazi od trenutka kada ga prihvatite i nastaviće se u punoj snazi do trenutka raskida od jedne ili druge strane. UčiSlobodno može suspendovati ili raskinuti ovaj ugovor i zadržava pravo da ograniči ili ukine Vaš nalog kao i da suspenduje Vašu Pretplatu uz dostavljanje obaveštenja ukoliko se utvrdi da Vaše aktivnosti na Sajtu ili aktivnosti maloletnog lica za čije potrebe ste izvršili registraciju na Sajtu nisu u saglasnosti sa Uslovima Korišćenja.

Kompletan Ugovor

Uslovi Korišćenja i Politika Privatnosti zajedno predstavljaju celokupan Ugovor Vas sa UčiSlobodno koji se odnosi na Sajt. Slažete se da ovaj Ugovor ne dodeljuje nikakva prava niti ima pravno dejstvo ni na jednu osobu osim na Vas. Ovaj Ugovor se upravlja prema zakonima Republike Srbije i Vi prihvatate i slažete se sa time da u slučaju bilo kakvog spora sa UčiSlobodno ili u veze Vašeg korišćenja Sajta spor se rešava pod nadležnošću sudstva Republike Srbije.

UčiSlobodno može praviti naknadne izmene u ovom Ugovoru i nakon načinjenih izmena one odmah stupaju na snagu. Korišćenjem Sajta odnosno aktiviranjem Pretplate Vi se slažete sa svim nastalim promenama ili dodacima u Ugovoru i stoga Vam savetujemo da periodično posetite ove stranice i utvrdite moguće nastale promene kojima ste pravno obavezujući.