Skupovi

U oblasti skupovi u petom razredu upoznajemo se sa osnovnim pojmovima o skupovima, njihovim elementima i načinom zapisivanja. Učićemo kako se grafički predstavlja skup pomoću Venovog dijagrama. Koristićemo Venov diagram da prikažemo podskup skupa, presek, uniju i razliku skupova.

Otvori sve zadatke
Skupovi

Skupovi

U matematici ne postoji definicija skupa, ali je on jedan od osnovnih matematičkih pojmova. Pojam skupa zasnovan je na principu okupljanja objekata u celinu.

Ova oblast obrađena je sa:

  • 51 zadatak
  • 51 video
  • 5h 36m video materijala

O skupu na wikipediji
MATEMATIKA ZA 5. RAZRED