Razlomci – množenje, deljenje i primena

Otvori sve zadatke

Množenje, deljenje i primena razlomaka je oblast iz matematike za 5. razred u kojoj učimo kako se množe razlomci, kako se dele razlomci i kako se množe i dele decimalni brojevi. Računske operacije sa razlomcima primenićemo na izračunavanje brojevnih izraza. Naučićete kako da rešavate komplikovanije jednačine i nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima. Objasnićemo šta je to aritmetička sredina, šta je razmera i kako je procenat povezan sa razlomcima.

MATEMATIKA ZA 5. RAZRED