Osnovni pojmovi geometrije

Oblast Osnovni pojmovi geometrije iz matematike za 5. razred obrađuje osnovne geometrije. Naučićeš sve o tačkama pravama, ravnima i u kakvom odnosu se mogu naći dve prave u ravni. Bavićemo se bitnim geometrijskim figurama, merenjem duži i konstrukcijskim prenošenjem duži. Obradićemo kružnicu, krug i paralelogram, a naučićeš i šta je to centralna simetrija a šta translacija.

Otvori sve zadatke
osnovni pojmovi geometrije

Osnovni pojmovi geometrije

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 33 zadataka
  • 33 videa
  • 2h 54m video materijala

Geometrija na wikipediji
MATEMATIKA ZA 5. RAZRED