Realni brojevi

Realni brojevi

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 34 zadatka
  • 34 videa
  • 3h 1m video materijala

Realan broj na wikipediji
MATEMATIKA ZA 7. RAZRED