Zavisne veličine i njihovo grafičko predstavljanje

Otvori sve zadatke

Zavisne veličine i njihovo grafičko predstavljanje

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 44 zadatka
  • 44 videa
  • 3h 22m video materijala

O zavisnim veličinama na wikipediji
MATEMATIKA ZA 7. RAZRED