Prirodni brojevi

prirodni brojevi

U okviru oblasti Prirodni brojevi iz matematike za 5. razred obnovićemo najbitnije pojmove o prirodnim brojevima sa kojima smo se sredi od 1. do 4. razreda. Obnovićemo brojevnu polupravu, prethodnike i sledbenike prirodnih brojeva. Podsetićemo se pojmova komutativnost, asocijativnosti i distributivnost. Ponovićemo sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje prirodnih brojeva. Obnovićemo prioritetne operacije, jednačine i nejednačine u skupu prirodnih brojeva. Rešavaćemo tekstualne zadatke sa brojevnim izrazima, jednačinama i nejednačinama.

Scroll Up
Secured By miniOrange