Napredni nivo iz prethodnih godina

Zbirka zadataka za pripremu završnog ispita iz matematike izlazi svake godine. Kada se objavi nova zbirka ima oko 10 procenata novih zadataka. Na ovoj strani su rešenja zadataka koji su se nalazili u zbirkama iz prethodnih godina, a nema ih u zbirci objavljenoj za ovu školsku godinu.

Otvori sve zadatke

Napredni nivo

Prethodne godine

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 45 zadataka
  • 45 videa
  • 3h 56m video materijala

Zvanična strana završnog ispita
ZAVRŠNI ISPIT IZ MATEMATIKE