Mnogougao – Zadatak 2

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


Uputstvo za kupovinu pretplate
Bojan Vešković 28. 04. 2020. at 18:58

Pitanje za 2. zadatak pod d).
U kom slučaju će presek izlomljene linije (trougao) i izlomljene linije (četvorougao) biti tačka E i H, matematički napisano
ACB П DEFG = (Е,H), a u kom slučaju će to biti trougao kao što je u rešenju zadatka ACB П DEFG = BEH.
Zanima me kada se zatvorene izlomljene linije tretiraju kao linije, a kada kao geometrijski oblici sa svojom površinom.

Saša Popović (Upravnik) 04. 05. 2020. at 13:25

Kada su u pitanju izlomljene linije koje se seku, tada presek može biti takav da su to dve tačke. Kada su u pitanju geometrijske figura (trougao ili četvorougao) tada presek mora biti ili jedna tačka ili duž ili geoetrijska figura.

Zašto zeleno E nebi bilo slovo I.

Saša Popović (Upravnik) 16. 11. 2016. at 10:49

Može biti bilo koje slovo samo da je veliko latinično i da ne postoji tačka koja je već obeležena istim tim slovom.

Napiši komentar

Scroll Up