Jednačine i nejednačine sa prirodnim brojevima

Zadaci
Teorija
Preuzmi

Jednačine sa prirodnim brojevima


Prirodni brojevi mogu se naći u jednačinama i nejednačinama. Kada je u jednačini nepoznata prirodan broj tada važe sledeće definicije:

Nepoznati sabirak se izračunava tako što se od zbira oduzme poznati sabirak.

\( 5+x=12\)

\( x=12-5\)

\( x=7\)

Nepoznati umanjenik se izračunava tako što se razlika i umanjilac saberu.

\( x-10=25\)

\( x=25+10\)

\( x=35\)

Nepoznati umanjilac se izračunava tako što se od umanjenika oduzme razlika.

\( 22-x=13\)

\( x=22-13\)

\( x=9\)

Nepoznati činilac se izračunava tako što se proizvod podeli poznatim činiocem.

\( 9\cdot x=27\)

\( x=27:9\)

\( x=3\)

Nepoznati deljenik se izračunava tako što se količnik i delilac pomnože.

\( x:4=7\)

\( x=7\cdot 4\)

\( x=28\)

Nepoznati delilac se izračunava tako što se deljenik podeli količnikom.

\( 15:x=5\)

\( x=15:5\)

\( x=3\)

Nejednačine sa prirodnim brojevima


Prirodnim brojevi mogu se naći i u nejednačinama. Obradićemo samo nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem.

Nepoznati sabirak u nejednačinama se izračunava tako što se od zbira oduzme poznati sabirak. U ovom slučaju znak nejednakosti (relacijski znak) se ne menja.

\( 13+x>17\)

\( x>17-13\)

\( x>4\)

Nepoznati umanjenik u nejednačinama se izračunava tako što se razlika i umanjilac saberu. Vodimo računa da umanjenik ne može biti manji od umanjioca. Znak nejednakosti se u ovom slučaju ne menja.

\( x-8\le 11\)

\( x\le 11+8\)

\( x\le 19 \) i \( x\ge 8 \)

Nepoznati umanjilac u nejednačinama se izračunava tako što se od umanjenika oduzme razlika. Vodimo računa da umanjilac ne može biti veći od umanjenika. Znak nejednakosti se u ovom slučaju menja.

\( 24-x> 18\)

\( x< 24-18\)

\( x<6 \) i \( x\le 24 \)

Kako se rešavaju jednačine i nejednačine sa prirodnim brojevima pogledjte u videima ispod.


Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Naučićeš:

  • kako se rešavaju jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem prirodnih brojeva;
  • kako se rešavaju jednačine sa množenjem i deljenjem prirodnih brojeva;
  • kako se rešavaju komplikovanije jednačine sa prirodnim brojevima;
  • kako da rešiš tesktualne zadatke sa jednačinama;
  • kako se rešavaju nejednačine sa prirodnim brojevima;
  • kako da rešiš tesktualne zadatke sa nejednačinama.