Jednačine i nejednačine sa prirodnim brojevima

Naučićeš:

  • kako se rešavaju jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem prirodnih brojeva;
  • kako se rešavaju jednačine sa množenjem i deljenjem prirodnih brojeva;
  • kako se rešavaju komplikovanije jednačine sa prirodnim brojevima;
  • kako da rešiš tesktualne zadatke sa jednačinama;
  • kako se rešavaju nejednačine sa prirodnim brojevima;
  • kako da rešiš tesktualne zadatke sa nejednačinama.
Secured By miniOrange