Šestostrana prizma – Zadatak 1

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.