Masa tela i merenje mase – Zadatak 1

Saša Popović (Upravnik) 31. 03. 2017. at 13:36

Ovo su simulacije za različite experimente iz fizike.
Evo linka za simulaciju korišćenu u ovom zadatku: https://phet.colorado.edu/sr/simulation/legacy/forces-and-motion-basics

Napiši komentar

Scroll Up