Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – Zadatak 1