Sabiranje celih brojeva – Zadatak 7

koji je to program u kome radite?

Sto je broj 53 u zagradi u zadatku B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Saša Popović (Upravnik) 16. 10. 2017. at 00:00

Napomenuo sam u videu, stavljena je iako nije morala da se piše, a stavljena je iz razloga kako bi videli da se i pozitivan broj može staviti u zagradu iako ta zagrada ništa ne menja.

Napiši komentar

Scroll Up