Dijagonale mnogougla – Zadatak 4 🔓

Mogao si npr. da rastavis broj 70 na cinoce.

Saša Popović (Upravnik) 21. 12. 2017. at 11:40

70 potpuno rastavljen na činooce je 2x5x7 i to nam ništa ne znači, dovoljno je rastaviti ga na dva činoca koja ispunjavaju uslov, baš onako kako sam uradio kada sam zapisao 70=10×7

jedno pitanje,da li ovo sto vi nazivate ,,EKSPERIMENTISANJEM“moze biti bilo koja 2 broja koja u svom proizvodu imaju broj koji se trazi npr. za broj 100
25×4
20×5
……..

Saša Popović (Upravnik) 09. 01. 2017. at 13:43

Da, potrebno je izlistati parove brojeva koji imaju proizvod jednak zadatom broju, pa izabrati odgovarajući par koji se uklapa u formulu.
Naravno, broj 100 ne zadovoljava uslove u ovom zadatku jer ne postoji mnogougao sa 100 dijagonala.

Napiši komentar

Scroll Up