Venovi dijagrami i zaključivanje

Zadaci
Teorija

Kada želimo da predstavimo neke matematičke dokaze, činjenice ili objašnjenja koristimo matematičke simbole, prirodni jezik, slike i dijagrame.
Venovi dijagrami nam pomažu da vizulno dođemo do nekog zaključka za matematičku činjenicu ili objašnjenje koje je zadato tekstualno.

Venovi dijagrami i zaključivanje koriste se u logici i skupovnim operacijama.
 

Zadaci za vežbanje


Preuzmite dokument sa zadacima koji obrađuju Venove dijagrame i zaključivanje, odštampajte ga i koristite za vežbanje.

Venovi dijagrami i zaključivanje - Zadaci za vežbanje PDF
Venovi dijagrami i zaključivanje - Zadaci za vežbanje WORD

Rešenja zadataka iz dokumenata nalaze se ispod u videima u kojima su detaljno objašenjeni i postupci rešavanja ovih zadataka.

Scroll Up
Secured By miniOrange