Venovi dijagrami i zaključivanje

Zadaci
Teorija
Preuzmi

Kada želimo da predstavimo neke matematičke dokaze, činjenice ili objašnjenja koristimo matematičke simbole, prirodni jezik, slike i dijagrame.
Venovi dijagrami nam pomažu da vizulno dođemo do nekog zaključka za matematičku činjenicu ili objašnjenje koje je zadato tekstualno.

Venovi dijagrami i zaključivanje koriste se u logici i skupovnim operacijama.
 

Načini rešavanja tipskih zadataka iz ove lekcije dati su u videima ispod


Zadaci za vežbanje


Preuzmite dokument sa zadacima koji obrađuju Venove dijagrame i zaključivanje, odštampajte ga i koristite za vežbanje.

Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Potrebna ti je pomoć?

Lekcije na sajtu pomoći će ti da bez troškova privatne nastave dobiješ dobru ocenu. Pripremi se za test, pismeni ili za odgovaranje.
Uči pametno, ne naporno!
PRETPLATI SE
Saša Popović PR Akademija Uči Slobodno
Vojvode Putnika 50, Niš
Matični broj: 64295900     PIB: 109600141
predajemo on-line od 
2010.
Secured By miniOrange