Venovi dijagrami i zaključivanje

Zadaci
Teorija
Preuzmi

Venovi dijagrami i tekstualno zadati problemi


Kada želimo da predstavimo neke matematičke dokaze, činjenice ili objašnjenja koristimo matematičke simbole, prirodni jezik, slike i dijagrame.
Venovi dijagrami nam pomažu da vizulno dođemo do nekog zaključka za matematičku činjenicu ili objašnjenje koje je zadato tekstualno.

Venovi dijagrami koriste se u logici i skupovnim operacijama.

Na slici je prikazan Venov dijagram kojim je opisana sledeća situacija: U jednom odeljenju petog razreda ima 20 učenika. Devetoro učenika ima brata, a njih osmoro ima sestru. I brata i sestru ima dvoje učenika, dok ni brata ni sestru nema njih petoro.

Venov dijagram i tekstualni zadaci

Kako se rešavaju tekstualni zadaci sa Venovim dijagramima pogledjte u videima ispod.


Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod