Paralelogram - Zadatak 9

Na 2:48 sam umesto ABD napisao ABC iako sam rekao ABD.