Pitagorina teorema - Primena na kvadrat - Zadatak 3