Pitagorina teorema - Primena na trapez - Zadatak 6