Pitagorina teorema – Primena na trougao – Zadatak 6

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Izracunaj obim jednakostranicnog trouglaako mu je visina 6dm

Saša Popović (Upravnik) 01. 11. 2016. at 10:08

Iz prve jednačine koju sam napisao u zadatku izrazi a preko h. Visinu h imaš i lako nalaziš dužinu stranice a na osnovu koje izračunavaš obim.

Napiši komentar

Scroll Up