Pitagorina teorema - Primena na trougao - Zadatak 7