Jednačine sa racionalnim brojevima – Zadatak 11

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

Scroll Up