Tačke i prave u ravni

Zadaci
Teorija
Preuzmi

Tačka


Tačke se u matematici označavaju velikim slovima latinice. Na slici su prikazane tačke A, B i C.

Obeležavanje tačaka velikom slovom

Tačke mogu označiti i velikim slovima latinice sa indeksom (brojem koji se nalazi dole desno pored slova). Na slici su prikazane tačke D1 , E2 i F3 čije oznake čitamo: „D jedan, E dva i F tri“.

Obeležavanje tačaka slovom i indeksom

Kolinearne tačke su tačke koje pripadaju istoj pravoj. Na slici su date tri kolinearne tačke.

Kolinearne tačke

Nekolinearne tačke su tačke koje ne pripadaju istoj pravoj. Na slici su prikazane tri nekolinearne tačke.

Nekolinearne tačke

Prava


Prave se označavaju malim slovima latinice ili malim slovima latinice sa indeksom (brojem koji se nalazi dole desno pored slova). Na slici su prikazane prave p i a1.

Obeležavanje prava

Prava je beskonačno duga prava linija koja nema ni početak ni kraj. Grafički prikaz prave je linija sa početkom i krajem jer je nemoguće u svesci prikazati beskonačno dugu liniju. Zbog toga kada nacrtamo ili uočimo pravu trebamo uvek imati na umu da je možemo po potrebi produžiti i na jednu i na drugu stranu.

Poluprava


Tekst ide ovde.

Duž


Tekst ide ovde.

Ravan


Tekst ide ovde.

Pripadnost tačke


Tekst ide ovde.

\(Formula ide ovde.\)

Kako se rešavaju zadaci iz lekcije TAČKE I PRAVE U RAVNI pogledjte u videima ispod.


Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Naučićeš:

  • koje su osobine tačkke i prave i kako se obeležavaju;
  • šta je poluprava i šta je duž;
  • sve o pripadnosti tačaka pravoj, polupravoj i duži;
  • šta su to skupovi tačaka.