Vektor i translacija

Naučićeš:

  • kako se opisuje kretanje tačke u kvadratnoj mreži;
  • šta je usmerena duž i koje su njene osobine;
  • šta je vektor;
  • šta je translacija;
  • kako se vrši translacija tačke;
  • kako se vrši translacija duži;
  • kako se vrši translacija prave;
  • kako se vrši translacija kružnice;
  • kako se vrši translacija trougla.