Osna simetrija - Zadatak 1

Lekcija progres
Završeno 0%

Kako se određuju tačke simetrične datim tačkama u odnosu na datu pravu. U ovoj lekciji naučićete osnu simetriju tačke i kako izgleda osnosimetrična tačka tačke koja se nalazi na osi simetrije.