Osna simetrija – Zadatak 4

Osna simetrija složene figure (mnogougla). U ovoj lekciji možete naučiti kako da nacrtate figuru simetričnu datoj figuri u odnosu na datu pravu. Kako je u pitanju mnogougao, zadatak se svodi na određivanje tačaka simetričnim temenima datog mnogougla u odnosu na datu pravu. Kada odredimo sve simetrične tačke, spajamo ih i dobijamo traženu figuru.

Scroll Up
Secured By miniOrange