Osna simetrija – Zadatak 4

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Osna simetrija složene figure (mnogougla). U ovoj lekciji možete naučiti kako da nacrtate figuru simetričnu datoj figuri u odnosu na datu pravu. Kako je u pitanju mnogougao, zadatak se svodi na određivanje tačaka simetričnim temenima datog mnogougla u odnosu na datu pravu. Kada odredimo sve simetrične tačke, spajamo ih i dobijamo traženu figuru. [trajanje videa 7:22]

Napiši komentar

Scroll Up