Osnosimetrične figure – Zadatak 3

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Određivanje ose simetrije figure dobijene crtanjem proizvoljne kružnice i jedne njene tetive. Osa simetrije ove figure je prava koja polovi tetivu i sadrži centar kružnice. [trajanje videa 1:32]

Napiši komentar

Scroll Up