Osna simetrija - Zadatak 2

Crtanje duži koja je simetrična datoj duži u odnosu na datu pravu koja predstavlja osu simetrije. U prvom primeru obradićemo ovaj problem kada se obe krajnje tačke duži nalaze sa iste strane ose simetrije, a u drugom primeru obradićemo problem kada su krajnje tačke duži na različitim stranama u odnosu na osu simetrije.