Osnosimetrične figure - Zadatak 2

Određivanje osnosimetričnih figura. Određivanje broja osa simetrije neke osnosimetrične figure. U ovoj lekciji možete naučiti kako da prepoznate da li figura ima osu simetrije i ukoliko ih ima više možete naučiti da odredite koliko osa simetrije ima neka figura. [trajanje videa 6:31]