Osnosimetrične figure – Zadatak 1

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Šta je osa simetrije neke figure i kako se objašnjava. Crtanje osa simetrija kvadrata, pravougaonika i smajlija. Kvadrat ima četiri ose simetrije, pravougaonik dve, a smajli jednu. [trajanje videa 4:42]

Napiši komentar

Scroll Up