Osnosimetrične figure - Zadatak 1

Šta je osa simetrije neke figure i kako se objašnjava. Crtanje osa simetrija kvadrata, pravougaonika i smajlija. Kvadrat ima četiri ose simetrije, pravougaonik dve, a smajli jednu. [trajanje videa 4:42]