Osna simetrija – Zadatak 3

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Kako se crta trougao simetričan datom trouglu u odnosu na datu pravu. Zadatak rešavamo tako što određujemo tačke simetrične tačkama koje predstavljaju temena datog trougla. Kada odredimo sve tri simetrične tačke spajamo ih i dobijamo trougao simetričan datom trouglu. [trajanje videa 6:13]

Napiši komentar

Scroll Up