Osnosimetrične figure - Zadatak 4

Crtanje osnosimetrične figure. U zadatku je data nedovršena slika kuće. Docrtavanjem delova kuće potrebno je da dobijemo figuru koja je osnosimetrična. [trajanje videa 3:37]