Osnosimetrične figure – Zadatak 4 🔓

Crtanje osnosimetrične figure. U zadatku je data nedovršena slika kuće. Docrtavanjem delova kuće potrebno je da dobijemo figuru koja je osnosimetrična. [trajanje videa 3:37]

Napiši komentar

Scroll Up