Osnosimetrične figure – Zadatak 5

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


Uputstvo za kupovinu pretplate

Osa simetrije dve kružnice koje imaju dve zajedničke tačke. Prvo crtamo dve kružnice tako da se seku i imaju dve zajedničke tačke. Osa simetrije ovako dobijene figure je prava koja sadrži centre obe kružnice. [trajanje videa 2:11]

Napiši komentar

Scroll Up