Osna simetrija - Zadatak 5

Konstrukcija kružnice simetrične datoj kružnici u odnosu na datu pravu. U prvom primeru ove lekcije obradićemo slučaj kada se centar date kružnice nalazi pored prave i kružnica nema zajedničke tačke sa pravom. U drugom primeru biće slučaj kada se centar kružnice nalazi na pravoj, a u trećem primeru centar kružnice nije na pravoj, ali kružnica i prava imaju zajedničke tačke.