Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima - Zadatak 1

Rešavanje složene jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima kroz dva primera. U oba primera decimalne i mešovite brojeve pretvorićemo u razlomke kako bi dobili jednačinu kaja sadrži samo razlomke. Oslobodićemo se zagrada i nakon toga rešiti jednačine [trajanje videa 8:06]