Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 5

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Izračunavanje vrednosti složenih izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima. Izrazi su zadati kao razlomci u čijim imeniocima i brojiocima imamo brojevne izraze sa razlomcima i decimalnim brojevima. Zadatak započinjemo sređivanjem imenioca i brojioca složenog razlomka. [trajanje videa 6:32]

zasto nema zadataka u ovim lekcijama

Saša Popović (Upravnik) 09. 09. 2019. at 11:04

Još uvek nisu izrađeni, trebalo bi da budu kada te lekcije stignu na obradu u školi, što je negde u februaru.

Napiši komentar

Scroll Up