Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima - Zadatak 1

Izračunavanje brojne vrednosti složenog izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima. U brojevnom izrazu sa zagradama imamo i decimalne brojeve i razlomke i mešovite brojeve. Mešovite brojeve i decimalne brojeve pretvorićemo u razlomke i primenom računskih operacija izračunaćemo vrednost izraza. [trajanje videa 8:18]