Razmera – Zadatak 3 🔓

Izračunavanje udaljenosti dva grada na osnovu geografske karte i razmere date na toj karti. Odnos rastojanja između dva grada na karti i stvarnog rastojanja u prirodi jednak je razmeri datoj na karti. [trajanje videa 3:12]

goran milutinovic 31. 05. 2018. at 11:16

0dlican zadatak i objasnjenje

Saša Popović (Upravnik) 31. 05. 2018. at 14:54

Napiši komentar

Scroll Up