Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima - Zadatak 6

Izračunavanje brojne vrednosti složenih izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima. U ovom zadatku prvo sređujemo razlomke koji u imeniocima i brojiocima imaju decimalne brojeve. Nakon toga vodeći računa o tome da operacije deljenja i množenja imaju prednost u odnosu na sabiranje i oduzimanje izračunavamo vrednost izraza. [trajanje videa 4:03]