Razmera - Zadatak 2

Izračunavanje nepoznate u razmeri kroz dva primera. U prvom primeru u razmeri imamo prirodne brojeve, a u drugoj razmeri su razlomci. Proizvod spoljašnjih članova razmere jednak je proizvodu unutrašnjih članova razmere. [trajanje videa 3:21]