Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 2

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Izračunavanje brojne vrednosti složenih izraza sa razlomcima, decimalnim brojevima i mešovitim brojevima. U brojevnim izrazima sa zagradama imamo decimalne brojeve, razlomke i mešovite brojeve. Decimalne i mešovite brojeve pretvorićemo u razlomke pa sabiranjem, oduzimanjem, množenjem i deljenjem izračunaćemo vrednost izraza. [trajanje videa 6:27]

Napiši komentar

Scroll Up