Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima - Zadatak 9

Izračunavanje brojne vrednosti složenog izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima, kada su u izrazu date promenljive. Zamenićemo vrednosti datih promenljivih u izraze i dobiti brojevne izraze. Sabiranjem, oduzimanjem, množenjem i deljenjem mešovitih razlomaka i decimalnih brojeva izračunaćemo brojnu vrednost izraza. [trajanje videa 5:58]