Aritmetička sredina - Zadatak 3

Izračunavanje aritmetičke sredine vrednosti zadatih u tabeli. Aritmetička sredina je zbir svih vrednosti podeljen njihovim ukupnim brojem. Upoređivanje prosečne visine igrača dva košarkaška tima je u stvari upoređivanje aritmetičke sredine visina igrača dva tima. [trajanje videa 3:24]


Potrebna ti je pomoć?

Lekcije na sajtu pomoći će ti da bez troškova privatne nastave dobiješ dobru ocenu. Pripremi se za test, pismeni ili za odgovaranje.
Uči pametno, ne naporno!
PRETPLATI SE
Saša Popović PR Akademija Uči Slobodno
Vojvode Putnika 50, Niš
Matični broj: 64295900     PIB: 109600141
predajemo on-line od 
2010.
Secured By miniOrange