Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima - Zadatak 3

Izračunavanje brojne vrednosti složenih izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima. Izrazi su zadati kao razlomci u čijim imeniocima i brojiocima imamo brojevne izraze sa razlomcima i decimalnim brojevima. Sređivanjem imenioca i brojioca ovih razlomaka započećemo rešavanje ovog zadatka. [trajanje videa 6:00]