Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima - Zadatak 1

Rešavanje komplikovane nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima kroz dva primera. Nepoznata se nalazi u zagradi koja je u jednom primeru delilac, a u drugom činilac. Decimalne brojeve iz nejednačine pretvorićemo u razlomke. Zagrade sa promenljivom posmatraćemo kao delilac ili činilac i rešavanjem ovakve nejednačine dobiti jednostavnije nejednačine bez zagrada koje možemo lako rešiti. [trajanje videa 8:18]